Юридична відповідальність в сфері екології

1. Поняття юридичної відповідальності

Юридична відповідальність в галузі екології - особливий стан суспільних екологічних відносин, при якому правовими засобами забезпечується виконання спеціальних вимог законодавства в сфері забезпечення екологічної безпеки, використання природних ресурсів.

Позитивна відповідальність - специфічна форма стану суспільних відносин, в яких активно реалізується спеціальна правосуб'єктність зобов'язаних осіб, що спрямована на виконання належних позитивно значимих дій.

Юридична відповідальність за екологічне правопорушення специфічна форма суспільних відносин, в яких за допомогою правових норм забезпечується добровільне чи примусове виконання винними особами вимог екологічної безпеки, ОНПС і природних ресурсів або покладається обов'язковим виконанням інших обов’язків за допущене екологічне правопорушення.

В екологічному правопорушенні вирізняють предмет посягання та об’єкт посягання:

Предмет - екологічні правовідносини

Об'єкт -НПС, природні ресурси, життя й здоров'я людини.

Характерними особливостями екологічної шкоди є:

Стогастичність - її величина має

Комулятивніть - за схемою падаючого доміно

Довготривалість

Екологічна шкода - погіршення стану НПС, природних ресурсів і комплексів інших природних об'єктів, внаслідок порушення правил екологічних прав і благ, включаючи здоров'я людини, а також майно фізичних та юридичних осіб.

Методи обчислення екологічної шкоди:

-- Таксовий (Постанова КМУ від 8 квітня 1999 року "Про такси розмірів екологічної шкоди...")

-- Нормативний (Застосовується тоді, коли немає ні такс ні методик)

-- Розрахунковий ("Методика визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного заняття земельних ділянок не за цільовим призначенням" 25.07.07)

-- Витратний (За кількістю коштів, що потрібні для відновлення попереднього стану об'єкта)

2. Види відповідальності.

різні точки зору щодо екологічної відповідальності:

--Екологічна відповідальність - комплексний міжгалузевий інститут, який вміщує різні правові інститути-- Еколого-правова відповідальність існує поряд з кримінальною, цивільною, адміністративною, дисциплінарною

-- Еколого-правової відповідальності не існує

Еколого-правова відповідальність - обов'язок осіб зазнавати несприятливі наслідки еколого-правового характеру у випадку порушення ними вимог екологічного законодавства, які передбачені у санкціях правових норм,що визначаються у визначеному процедурному порядку.

Особливості еколого-правової відповідальності:

--Самостійний вид відповідальності

-- Обов'язок правопорушника зазнавати несприятливі для нього наслідки

-- Несприятливі для правопорушника наслідки носять правовий характер, тобто виражаються в позбавлені права спеціального природокористування.

-- Несприятливі наслідки встановлюються в санкціях правових норм, які містяться виключно в екологічному законодавстві.

-- Еколого-правова відповідальність накладається в певному процедурному порядку.


0002144829421354.html
0002225076828317.html

0002144829421354.html
0002225076828317.html
    PR.RU™