Аналітичний огляд

Цей розділ повинен повно й систематизовано викладати стан питання. Відомості, що втримуються в огляді, повинні дозволяти об'єктивно оцінювати науково-технічний рівень роботи, правильно вибирати шляхи та засоби досягнення поставленої мети і оцінювати ефективність, як цих засобів, так і роботи в цілому. Предметом аналізу повинні бути наявні рішення, втілені в діючих конструкціях верстатів, машин, їх окремих вузлів і елементів, а також ідеї і проблеми, можливі підходи до вирішення цих проблем.

Під час практики студент, використовуючи досвід ОГК базового підприємства, інші джерела технічної інформації, вивчає і систематизує у звіті відомості про існуючі конструкції верстатів-аналогів у країні та за кордоном.

Особливо ретельно повинні бути проаналізовані суперечливі відомості, що містяться у вихідних документах. Допускається класифікувати аналізований матеріал табличним методом, патентний пошук оформляти патентним формуляром, варто також підготувати карту технічного рівня верстата, пристрою, автоматичної лінії. Розділ може бути ілюстрований проспектами, вирізками з журналів, фотографіями верстатів, схемами.

Обґрунтування обраного напрямку роботи

В, цьому розділі повинні бути чітко сформульовані мета виконання роботи, показані переваги прийнятого напрямку роботи з порівняння з іншими можливими напрямками. Тут проводиться мотивована оцінка прийнятого напрямку, як з технічної, так і з економічної точки зору.


0003653128580339.html
0003686721968904.html

0003653128580339.html
0003686721968904.html
    PR.RU™