Функціональна (U-) форма.

Головні форми проектування організацій

Оскільки на організаційний проект можуть впливати багато чинників, то організації можуть приймати різні форми своїх проектів. Більшість проектів, однак, належить до однієї із чотирьох головних описаних нижче категорій. Інші - це гібриди - поєднання різних базових форм.

Функціональна форма - це проектування, що ґрунтується на функціональному підході до структуризації. Цей проект названий U-формою (unitary, унітарний). В організації, що має структуру типу U-форми, працівники та організаційні одиниці об'єднані у великі функціональні відділи, такі як відділ маркетингу, виробничий відділ. Для ефективної діяльності організації у цьому випадку потрібна координація горизонтальна, тобто по відділах, що є на одному рівні.

Рис.2. Функціональна (U-) форма для малої виробничої компанії.

Однак цей підхід має як суттєві переваги, так і недоліки функціональної структури. Він полегшує координацію та інтеграцію. З іншого боку, це веде до посилення централізації. Проект із функціональною формою найчастіше використовують у малих організаціях, оскільки виконавчий директор має змогу особисто контролювати та координувати діяльність цілої фірми. У міру зростання організації такий контроль проводити щораз важче.


0005894405468286.html
0005948846662394.html

0005894405468286.html
0005948846662394.html
    PR.RU™