Лекція 1. Правовий режим використання та охорони виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу (2 год.)

1. Поняття правового режиму використання та охорони виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу як об’єктів правового регулювання, використання та охорони.

2. Правові форми використання, охорони і збереження природних ресурсів виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

3. Особливості управління в галузі охорони і використання виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

4. Правова охорона виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

5. Правопорушення в галузі охорони і використання виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу як підстави юридичної відповідальності.


0006112660603383.html
0006197068951393.html

0006112660603383.html
0006197068951393.html
    PR.RU™