Дәнекер тінінің химиялық құрамының және метаболизмінің ерекшеліктері

2. Мақсаты:Дәнекер тіні жасушаларының химиялық құрамы, дәнекер тіні жасушаларының метаболизмінің ерекшеліктері туралы білімдерді өздігінен жүйелеуге үйрену.

3. Тапсырма:

Материалды келесі сұрақтар бойынша оқып білу:

- дәнекер тінінің қызметтері

- дәнекер тінінің химиялық құрамы

- дәнекер тінінің жасушалары, олардың ролі

- дәнекер тінінің жіпшелері, химиялық құрамы

- дәнекер тінінің метаболизм ерекшеліктері

- дәнекер тінінің патохимиясының негіздері

- есейген сайын дәнекер тінінің өзгеріске ұшырауы

4. Орындау түрі: мәтінді кванттау және оған әртүрлі тесттік түріндегі тапсырмаларды құрастыру.

Әртүрлі тесттік түріндегі тапсырмалары мен квантталған мәтіннің титулді беті С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ КАФЕДРА______________________________________________________ Әртүрлі тесттік түріндегі тапсырмалары мен квантталған мәтін ТАҚЫРЫП _________________________________________________ _________________________________________________ Студенттің аты-жөні__________________________________________ Факультет _____________________________________________ Курс ____________________________________________________ Топ __________________________________________________ Оқытушы ___________________________________________ Алматы, 201_- 201_ оқу жылы

Тапсыру мерзімі: циклдің 8 ші күні

Мәтінді кванттау және тестттік тапсырмаларды орындауға қойылатын талаптар:

1. Мәтіннің көлемі екі парақтан аспау керек

2. Мәтін абзацтарға бөліну (кванттау) керек,әр абзацты атау керек

3. Мәтіннің қайта өңделуі түсінікті түрде болу керек

4. Мәтінге 10 тесттен кем емес әртүрлі тесттік тапсырмалар құралады (бір дұрыс жауабымен әртүрлі деңгейдегі- еске сақтау, түсіну және пайдаланылу; ашық, фасеттік, бірнеше дұрыс жауаптармен, дұрыс ретпен орналастыру қажет тапсырмалар, тізбектелген түріндегі тапсырмалар).

5. Квантталған мәтін жаңа әдебиеттен (2000 жылдан жоғары) алынған оригиналының көшірмесімен болу керек

Бағалау критерийлері:

- Кафедра талаптарына сәйкес тапсырманы уақытында тапсыру;

- Кванттауға берілген талаптарды орындап оны қорғау;

- СӨЖ бойынша берілген оқытушының сұрағына дұрыс жауап бере алу

- Квантталған текстер мен тест түрінде берілген әртүрлі тапсырмаларды бағалау критерийлері:

- 100 % – қойылған талаптарды 100% орындағанда, барлық сұрақтарға толық қатесіз жауап бергенде

- 95 % – барлық қойылған талаптарды орындағанда, барлық сұрақтарға толық жауап берілгенде, бірақ материал негізгі әдебиеттерден алынғанда.

- 90 % – қойылған талаптарды толық орындағанда, барлық сұрақтарға толық қатесіз жауап берілгенде, бірақ сенімсіздік болғанда. Материал тек негізгі оқулық әдебиеттерден алынғанда.

- 85 % – СӨЖ-ді орындауда аздаған қате жіберіп,абзацтарының аталуы дұрыс емес немесе бөлуге болатын өте үлкен абзацтар болып, қорғағанда бәріне жауап беріп, болмашы қате жіберіп, негізгі оқулық әдебиеттерді қолданып, квантталған текст екі баспа беттен көп, тесттік тапсырмалар 8-9 болғанда.

- 80% – СӨЖ-ді орындауда аздаған қате жіберіп,абзацтарының аталуы дұрыс емес немесе бөлуге болатын өте үлкен абзацтар болып, қорғағанда бәріне жауап беріп, болмашы қате жіберіп, негізгі оқулық әдебиеттерді қолданып, квантталған текст екі баспа беттен көп, тесттік тапсырмалар 8-9 , бірақ талаптардың бәр түріне сай емес болғанда.

- 75% –СӨЖ-ді орындауда аздаған қате жіберіп,абзацтарының аталуы дұрыс емес немесе бөлуге болатын өте үлкен абзацтар болып, қорғағанда бәріне жауап беріп, болмашы қате жіберіп, негізгі оқулық әдебиеттерді қолданып, немесе ескі әдебиеттерді қолданып, квантталған текст екі баспа беттен көп, тесттік тапсырмалар 6-7 , бірақ талаптардың бәр түріне сай емес болғанда.

- 70 % – бастапқы тексті жоқ, СӨЖ-ді орындауда маңызды қателер жіберіліп, грамматикалық және биохимиялық қателер бар болып, текст негізгі оқулық әдебиеттерден немесе ескі әдебиеттерден алынып, квантталған текст екі баспа беттен көп, тесттік тапсырмалар 4-5, бірақ талаптардың бәр түріне сай емес болғанда.

- 65% % – бастапқы тексті жоқ, СӨЖ-ді орындауда маңызды қателер жіберіліп, грамматикалық және биохимиялық қателер бар болып, студент барлық сұрақтарға жауап бере алмай қателіктер жіберіп, текст негізгі оқулық әдебиеттерден немесе ескі әдебиеттерден алынып, квантталған текст екі баспа беттен көп, тесттік тапсырмалар 4-5, бірақ талаптардың бәр түріне сай емес болғанда.

- 60 % – бастапқы тексті жоқ, негізгі әдебиеттерге сілтемелер жоқ немесе ол дұрыс жасалмаған, кванттауға керек материал СӨЖ-дің тақырыбына сәйкес келмей, СӨЖді орындауда маңызды қателер жіберіліп, грамматикалық және биохимиялық қателер бар болып, студент барлық сұрақтарға жауап бере алмай қателіктер жіберіп, текст негізгі оқулық әдебиеттерден немесе ескі әдебиеттерден алынып, квантталған текст екі баспа беттен көп, тесттік тапсырмалар 2-3 және бір- екі түрі болғанда.

- 55 % –мұқаба беті жоқ,бастапқы тексті жоқ, негізгі әдебиеттерге сілтемелер жоқ немесе ол дұрыс жасалмаған, кванттауға керек материал СӨЖдің тақырыбына сәйкес келмей, СӨЖді орындауда маңызды қателер жіберіліп, грамматикалық және биохимиялық қателер бар болып, студент сұрақтарға жауап бере алмай, қателіктер жіберіп, текст негізгі оқулық әдебиеттерден немесе ескі әдебиеттерден алынып, квантталған текст екі баспа беттен көп, тесттік тапсырмалар болмағанда.

- 50 % – мұқаба беті жоқ,бастапқы тексті жоқ және кванттау көзіне библиографиялық сілтеме жоқ, квантталатын текст СӨЖдің тақырыбына сәйкес келмей, СӨЖді орындауда маңызды қателер жіберіліп, грамматикалық және биохимиялық қателер бар болып, студент сұрақтарға жауап бере алмай, квантталған текст екі баспа беттен көп, тесттік тапсырмалар болмағанда.

- 45 %- тапсырылғанСӨЖ-ді қорғамағанда, СӨЖ талапқа сәйкес болмағанда.

- 40%- СӨЖ-ді тапсырмағанда.

Әдебиет

Негізгі әдебиеттер:

Қазақ тілінде:

1.Северин Е.С.(қазақ тіліне аударған және жауапты редакторы А.Ж.Сейтембетова) «Биохимия», Мәскеу, 2014.

2. Сеитов З.С. Биологиялық химия, Алматы, 2012 ж.

3. Сейтембетов Т.С., Төлеуов Б.И., Сейтембетова А.Ж.. Биологиялық химия.-Қарағанды, 2007.

Орыс тілінде:

37. Николаев А.Я. «Биологическая химия», 2007 г.

38. Северин Е,С. «Биохимия», 5-е изд., М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2009

Қосымша әдебиеттер:

Қазақ тілінде:

1. Тапбергенов С.О. Медициналық биохимия.-Павлодар.-2008.

2. Плешкова С.М. және басқалары Биохимияны студенттердің өздігінен оқып-білуіне арналған оқу құралы

1Бөлім. Белоктар, ферменттер, энергия алмасуы, витаминдер.

2Бөлім. Заттар алмасуы және оның реттелуі.

3Бөлім. Адам ағзасындағы сұйықтықтар мен тіндер биохимиясы.– Алматы, 2009 ж.

39. Биохимия пәнінен студенттердің өздігінен дайындалауына арналған тест сұрақтары – Алматы, 2007

40. Сейтембетов Т.С. Биохимия сұрақтары мен жауаптары - Алматы, 2011

Орыс тілінде:

  1. Сеитов З.С. «Биохимия», Алматы, 2012 г.

38. Плешкова С.М. и др. Учебное пособие для самостоятельного изучения биохимии

Часть 1. Белки, ферменты, энергетический обмен, витамины.

Часть 2. Обмен веществ и его регуляция.

Часть 3. Биохимия жидкостей и тканей организма. – Алматы, 2009 г.

39. Аблаев Н.Р., Бейсембаева Ш.А. Клинически значимые биохимические показатели и их интерпретация: учеб пособие, Алматы, КазНМУ, 2007

40. Клиническая биохимия учеб.пособие под ред Ткачук В.А. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2008

5. Бақылау: сұрақтар

- дәнекер тінінің қызметтері

- дәнекер тінінің химиялық құрамы

- дәнекер тінінің жасушалары, олардың ролі

- дәнекер тінінің жіпшелері, химиялық құрамы

- дәнекер тінінің метаболизм ерекшеліктері

- дәнекер тінінің патохимиясының негіздері

- есейген сайын дәнекер тінінің өзгеріске ұшырауы

№ 11 СӨЖ

1. Тақырыбы:Сүйек тінінің биохимиясы

Сүйек тінінің химиялық құрамы мен метаболизм ерекшеліктері

2. Мақсаты: Сүйек тінінің химиялық құрамы, қызметтері және метаболизмінің ерекшеліктері туралы білімдерді өздігінен жүйелеуге үйрену.

3. Тапсырма:

1.Материалды келесі сұрақтар бойынша игеру:

- сүйек тінінің химиялық құрамы

- минерализация және деминерализация процестері және олардың реттелуі

- есейген сайын сүйек тінінің өзгеру ерекшеліктері

- сүйек тінінің қызметтері

2.Тақырып бойынша сөзжұмбақ дайындау және қорғау

Сөзжұмбақтың сыртқы мұқаба беті С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ атындағы КАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ КАФЕДРА______________________________________________________ Сөзжұмбақ Тақырыбы: _________________________________________________ _________________________________________________ Ф.И.О. студенттің ата-тегі__________________________________________ Факультет _____________________________________________ Курс ____________________________________________________ ТОП __________________________________________________ Оқытушы ___________________________________________ Алматы, 2013- 2014оқу жылы

Тапсыру мерзімі: циклдің 8-ші күні .

Орындау критерийлері:

Сөзжұмбақ құрастыруға және безендіруге қойылатын талаптар:

· сөзжұмбақта тақырыптың негізгі сұрақтары қарастырылу керек;

· сөзжұмбаққа кем дегенде 50 сөз кіру керек(25сөз тігінен, 25 сөз көлденең)

· қолданылатын әдебиет саны 8-10 кем болмау керек;

· сөзжұмбақ сауатты дайындалуы және безендірілуі керек;

· сөзжұмбақ сұрақтары берілген бойынша қолданылған әдебитіне сілтеме берілу керек;

· библиографияны дұрыс жазу қажет.

Сөзжұмбақтың құрылысы:

· мұқаба беті;

· көлденең бойынша сөздер нөмерлері белгіленіп беріледі;

· тік бойынша сөздер нөмерлері белгіленіп беріледі;

· сөзжұмбақтың жауаптары көлденең және тік бойынша берілген сөздерінің нөмерлері белгіленіп көрсетіледі;

· қолданған әдебиетінің тізімі (қазіргі кездегі әдебиеттердің саны жеткілікті болу қажет және 2000жылдан жоғары әдебиеттер беріліп, бет саны көрсетілуі қажет, журналдардың, мақалалардың, электрондық мекен жайлар көрсетілуі керек).

Бағалау критерийлері:

- Кафедра талаптарына сәйкес тапсырманы уақытында тапсыру;

- Сөзжұмбаққа берілген талаптарды орындап оны қорғау;

- СӨЖ бойынша берілген оқытушының сұрағына дұрыс жауап бере алу

Сөзжұмбақты бағалау критерийлері:

100% - қойылған талаптарды 100% орындағанда, барлық сұрақтарға толық қатесіз жауап бергенде.

95 % - 100%-дық критерий сияқты, тек негізгі әдебиеттерді ғана қолданғанда.

90 %- 95 % критерийі сияқты, сөзжұмбақтың кейбір сұрақтарына жауап бергенде өзіне сенімсіздік көрсеткен жағдайда.

85 % –СӨЖ-ді орындауда аздаған қате жіберіп, барлығы 20-24 сұрақтарға қорғағанда жауап беріп, маңызды емес болмашы қате жіберіп, немесе өзіне сенімсіздік көрсеткен жағдайда, 6-7 әдебиеттерді қолданып, одан да қателер жібергенде.

80% - СӨЖ-ді орындауда аздаған қате жіберіп, сұрақтар саны 18-19, жаңылыс сұрақтар болып, мысалы сын есімнен, етістіктен: қорғағанда барлық сүрақтарға жауап беріп, онша маңызды емес қате жіберіп, немесе өзіне сенімсіздік көрсеткен жағдайда және 6-7 дұрыс емес әдебиеттерді қолданғанда.

75%- СӨЖ-ді орындауда кейбір қате жіберіп, сұрақтар саны 15-17, жаңылыс сұрақтар болып, мысалы сын есімнен, етістіктен: қорғағанда барлық сүрақтарға жауап беріп, онша маңызды емес қате жіберіп, немесе өзіне сенімсіздік көрсеткен жағдайда және 6-7әдебиеттерді қолданғанда және арасында ескі әдебиеттерді қолданғанда.

70 % - СӨЖ-ді орындауда көптеген дұрыс емес, қателер жіберіліп,сұрақтар саны 13-14, грамматикалық қателер бар болып, студент барлық сұрақтарға түгелдей жауап бере алмай, қолданған 4-5 әдебиеттерге ескертулер жасалып немесе ескі(2000жылға дейінгі) әдебиеттерді қолданғанда.

65% - СӨЖ-ді орындауда көптеген маңызды қателер жіберіліп, сұрақтар саны 10-12, грамматикалық қателер болып, студент барлық сұрақтарға түгелдей жауап бере алмай, қолданған 2-3 әдебиетке ескертулер жасалып және текст бойынша әдебиеттерге сілтемелер жасалмай, немесе ескі (2000жылға дейінгі) әдебиеттерді қолданғанда.

50% – мұқаба беті жоқ, студент барлық сұрақтарға түгелдей жауап бере алмай, қолданған 2-3 әдебиетке ескертулер жасалып жәнетекст бойынша әдебиеттерге сілтемелер жасалмай, немесе ескі (2000жылға дейінгі) әдебиеттерді қолданғанда.

45% – СӨЖ-ді қағазда терген түрде тапсырғанда, бірақ қорғамағанда, көптеген қателері бар, қойылған талаптарға сәйкес болмағанда.

40%– СӨЖ-ді тапсырмағанда.

Әдебиет

Негізгі әдебиеттер:

Қазақ тілінде:

1.Северин Е.С.(қазақ тіліне аударған және жауапты редакторы А.Ж.Сейтембетова) «Биохимия», Мәскеу, 2014.

2. Сеитов З.С. Биологиялық химия, Алматы, 2012 ж.

3. Сейтембетов Т.С., Төлеуов Б.И., Сейтембетова А.Ж.. Биологиялық химия.-Қарағанды, 2007.

Орыс тілінде:

41. Николаев А.Я. «Биологическая химия», 2007 г.

42. Северин Е,С. «Биохимия», 5-е изд., М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2009

Қосымша әдебиеттер:

Қазақ тілінде:

1. Тапбергенов С.О. Медициналық биохимия.-Павлодар.-2008.

2. Плешкова С.М. және басқалары Биохимияны студенттердің өздігінен оқып-білуіне арналған оқу құралы

1Бөлім. Белоктар, ферменттер, энергия алмасуы, витаминдер.

2Бөлім. Заттар алмасуы және оның реттелуі.

3Бөлім. Адам ағзасындағы сұйықтықтар мен тіндер биохимиясы.– Алматы, 2009 ж.

43. Биохимия пәнінен студенттердің өздігінен дайындалауына арналған тест сұрақтары – Алматы, 2007

44. Сейтембетов Т.С. Биохимия сұрақтары мен жауаптары - Алматы, 2011

Орыс тілінде:

  1. Сеитов З.С. «Биохимия», Алматы, 2012 г.

42. Плешкова С.М. и др. Учебное пособие для самостоятельного изучения биохимии

Часть 1. Белки, ферменты, энергетический обмен, витамины.

Часть 2. Обмен веществ и его регуляция.

Часть 3. Биохимия жидкостей и тканей организма. – Алматы, 2009 г.

43. Аблаев Н.Р., Бейсембаева Ш.А. Клинически значимые биохимические показатели и их интерпретация: учеб пособие, Алматы, КазНМУ, 2007

44. Клиническая биохимия учеб.пособие под ред Ткачук В.А. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2008

3.Бақылау: сұрақтар

- сүйек тінінің химиялық құрамы

- минерализация және деминерализация процестері және олардың реттелуі

- есейген сайын сүйек тінінің өзгеру ерекшеліктері

- сүйек тінінің қызметтері

СӨЖ

1. Тақырыбы:Бұлшықет биохимиясы

Бұлшықеттің химиялық құрамының және метаболизмінің ерекшеліктері. Бұлшық еттегі АТФ ресинтезінің ерекшеліктері. Бұлшықеттің жиырылу және босансу химизмі. Бұлшықеттің патохимиясының негіздері

2. Мақсаты: Бұлшықеттің химиялық құрамы, метаболизмінің ерекшеліктері, бұлшықеттің әртүрлі белоктарының қызметтері туралы білімдерді өздігінен жүйелеуге үйрену.

3. Тапсырма:

  1. Келесі сұрақтар бойынша материалды игеру:

- бұлшықеттің химиялық құрамы және метаболизмінің ерекшеліктері

- бұлшықеттің жиырылу мен босансуының биохимиялық негіздері

- бұлшық еттегі АТФ ресинтезінің ерекшеліктері.

- бұлшықеттің патохимиясының негіздері

4. Орындау түрі: мәтінді кванттау және оған әртүрлі тесттік түріндегі тапсырмаларды құрастыру.

Әртүрлі тесттік түріндегі тапсырмалары мен квантталған мәтіннің титулді беті С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ КАФЕДРА______________________________________________________ Әртүрлі тесттік түріндегі тапсырмалары мен квантталған мәтін ТАҚЫРЫП _________________________________________________ _________________________________________________ Студенттің аты-жөні__________________________________________ Факультет _____________________________________________ Курс ____________________________________________________ Топ __________________________________________________ Оқытушы ___________________________________________ Алматы, 201_- 201_ оқу жылы

Тапсыру мерзімі: циклдің 8-ші күні

Мәтінді кванттау және тестттік тапсырмаларды орындауға қойылатын талаптар:

6. Мәтіннің көлемі екі парақтан аспау керек

7. Мәтін абзацтарға бөліну (кванттау) керек,әр абзацты атау керек

8. Мәтіннің қайта өңделуі түсінікті түрде болу керек

9. Мәтінге 10 тесттен кем емес әртүрлі тесттік тапсырмалар құралады (бір дұрыс жауабымен әртүрлі деңгейдегі- еске сақтау, түсіну және пайдаланылу; ашық, фасеттік, бірнеше дұрыс жауаптармен, дұрыс ретпен орналастыру қажет тапсырмалар, тізбектелген түріндегі тапсырмалар).

10. Квантталған мәтін жаңа әдебиеттен (2000 жылдан жоғары) алынған оригиналының көшірмесімен болу керек

Бағалау критерийлері:

- Кафедра талаптарына сәйкес тапсырманы уақытында тапсыру;

- Кванттауға берілген талаптарды орындап оны қорғау;

- СӨЖ бойынша берілген оқытушының сұрағына дұрыс жауап бере алу

- Квантталған текстер мен тест түрінде берілген әртүрлі тапсырмаларды бағалау критерийлері:

- 100 % – қойылған талаптарды 100% орындағанда, барлық сұрақтарға толық қатесіз жауап бергенде

- 95 % – барлық қойылған талаптарды орындағанда, барлық сұрақтарға толық жауап берілгенде, бірақ материал негізгі әдебиеттерден алынғанда.

- 90 % – қойылған талаптарды толық орындағанда, барлық сұрақтарға толық қатесіз жауап берілгенде, бірақ сенімсіздік болғанда. Материал тек негізгі оқулық әдебиеттерден алынғанда.

- 85 % – СӨЖ-ді орындауда аздаған қате жіберіп,абзацтарының аталуы дұрыс емес немесе бөлуге болатын өте үлкен абзацтар болып, қорғағанда бәріне жауап беріп, болмашы қате жіберіп, негізгі оқулық әдебиеттерді қолданып, квантталған текст екі баспа беттен көп, тесттік тапсырмалар 8-9 болғанда.

- 80% – СӨЖ-ді орындауда аздаған қате жіберіп,абзацтарының аталуы дұрыс емес немесе бөлуге болатын өте үлкен абзацтар болып, қорғағанда бәріне жауап беріп, болмашы қате жіберіп, негізгі оқулық әдебиеттерді қолданып, квантталған текст екі баспа беттен көп, тесттік тапсырмалар 8-9 , бірақ талаптардың бәр түріне сай емес болғанда.

- 75% –СӨЖ-ді орындауда аздаған қате жіберіп,абзацтарының аталуы дұрыс емес немесе бөлуге болатын өте үлкен абзацтар болып, қорғағанда бәріне жауап беріп, болмашы қате жіберіп, негізгі оқулық әдебиеттерді қолданып, немесе ескі әдебиеттерді қолданып, квантталған текст екі баспа беттен көп, тесттік тапсырмалар 6-7 , бірақ талаптардың бәр түріне сай емес болғанда.

- 70 % – бастапқы тексті жоқ, СӨЖ-ді орындауда маңызды қателер жіберіліп, грамматикалық және биохимиялық қателер бар болып, текст негізгі оқулық әдебиеттерден немесе ескі әдебиеттерден алынып, квантталған текст екі баспа беттен көп, тесттік тапсырмалар 4-5, бірақ талаптардың бәр түріне сай емес болғанда.

- 65% % – бастапқы тексті жоқ, СӨЖ-ді орындауда маңызды қателер жіберіліп, грамматикалық және биохимиялық қателер бар болып, студент барлық сұрақтарға жауап бере алмай қателіктер жіберіп, текст негізгі оқулық әдебиеттерден немесе ескі әдебиеттерден алынып, квантталған текст екі баспа беттен көп, тесттік тапсырмалар 4-5, бірақ талаптардың бәр түріне сай емес болғанда.

- 60 % – бастапқы тексті жоқ, негізгі әдебиеттерге сілтемелер жоқ немесе ол дұрыс жасалмаған, кванттауға керек материал СӨЖ-дің тақырыбына сәйкес келмей, СӨЖді орындауда маңызды қателер жіберіліп, грамматикалық және биохимиялық қателер бар болып, студент барлық сұрақтарға жауап бере алмай қателіктер жіберіп, текст негізгі оқулық әдебиеттерден немесе ескі әдебиеттерден алынып, квантталған текст екі баспа беттен көп, тесттік тапсырмалар 2-3 және бір- екі түрі болғанда.

- 55 % –мұқаба беті жоқ,бастапқы тексті жоқ, негізгі әдебиеттерге сілтемелер жоқ немесе ол дұрыс жасалмаған, кванттауға керек материал СӨЖдің тақырыбына сәйкес келмей, СӨЖді орындауда маңызды қателер жіберіліп, грамматикалық және биохимиялық қателер бар болып, студент сұрақтарға жауап бере алмай, қателіктер жіберіп, текст негізгі оқулық әдебиеттерден немесе ескі әдебиеттерден алынып, квантталған текст екі баспа беттен көп, тесттік тапсырмалар болмағанда.

- 50 % – мұқаба беті жоқ,бастапқы тексті жоқ және кванттау көзіне библиографиялық сілтеме жоқ, квантталатын текст СӨЖдің тақырыбына сәйкес келмей, СӨЖді орындауда маңызды қателер жіберіліп, грамматикалық және биохимиялық қателер бар болып, студент сұрақтарға жауап бере алмай, квантталған текст екі баспа беттен көп, тесттік тапсырмалар болмағанда.

- 45 %- тапсырылғанСӨЖ-ді қорғамағанда, СӨЖ талапқа сәйкес болмағанда.

- 40%- СӨЖ-ді тапсырмағанда.

Әдебиет

Негізгі әдебиеттер:

Қазақ тілінде:

1.Северин Е.С.(қазақ тіліне аударған және жауапты редакторы А.Ж.Сейтембетова) «Биохимия», Мәскеу, 2014.

2. Сеитов З.С. Биологиялық химия, Алматы, 2012 ж.

3. Сейтембетов Т.С., Төлеуов Б.И., Сейтембетова А.Ж.. Биологиялық химия.-Қарағанды, 2007.

Орыс тілінде:

45. Николаев А.Я. «Биологическая химия», 2007 г.

46. Северин Е,С. «Биохимия», 5-е изд., М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2009

Қосымша әдебиеттер:

Қазақ тілінде:

1. Тапбергенов С.О. Медициналық биохимия.-Павлодар.-2008.

2. Плешкова С.М. және басқалары Биохимияны студенттердің өздігінен оқып-білуіне арналған оқу құралы

1Бөлім. Белоктар, ферменттер, энергия алмасуы, витаминдер.

2Бөлім. Заттар алмасуы және оның реттелуі.

3Бөлім. Адам ағзасындағы сұйықтықтар мен тіндер биохимиясы.– Алматы, 2009 ж.

47. Биохимия пәнінен студенттердің өздігінен дайындалауына арналған тест сұрақтары – Алматы, 2007

48. Сейтембетов Т.С. Биохимия сұрақтары мен жауаптары - Алматы, 2011

Орыс тілінде:

  1. Сеитов З.С. «Биохимия», Алматы, 2012 г.

46. Плешкова С.М. и др. Учебное пособие для самостоятельного изучения биохимии

Часть 1. Белки, ферменты, энергетический обмен, витамины.

Часть 2. Обмен веществ и его регуляция.

Часть 3. Биохимия жидкостей и тканей организма. – Алматы, 2009 г.

47. Аблаев Н.Р., Бейсембаева Ш.А. Клинически значимые биохимические показатели и их интерпретация: учеб пособие, Алматы, КазНМУ, 2007

48. Клиническая биохимия учеб.пособие под ред Ткачук В.А. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2008

5. Бақылау: сұрақтар

- бұлшықеттің химиялық құрамы және метаболизмінің ерекшеліктері

- бұлшықеттің жиырылу мен босансуының биохимиялық негіздері

- бұлшық еттегі АТФ ресинтезінің ерекшеліктері.

- бұлшықеттің патохимиясының негіздері

СӨЖ


0006861552418723.html
0006913372783643.html

0006861552418723.html
0006913372783643.html
    PR.RU™