ГЛАВА 22. Тлумачення норм права

Поняття і значення тлумачення норм права
Усвідомлення змісту норми права (прийоми тлумачення)
Результати тлумачення (тлумачення норм права за обсягом)
Роз'яснення норм права

ГЛАВА 23. Правомірна поведінка. Правопорушення

Поняття, ознаки та види правової поведінки
Поняття та основні види правомірної поведінки
Правопорушення: поняття, склад, види
Причини правопорушень

ГЛАВА 24. Юридична відповідальність

Поняття та види соціальної відповідальності
Юридична відповідальність: поняття, природа та сутність
Принципи та функції юридичної відповідальності
Види юридичної відповідальності
Юридична відповідальність та державний примус

ГЛАВА 25. Законність і правопорядок

Поняття законності як багатоаспектної категорії. Зміст законності
Принципи законності
Гарантії законності
Поняття, ознаки та функції правопорядку
Принципи та структура правопорядку
Право, законність, правопорядок

ГЛАВА 26. Правосвідомість і правова культура

Правосвідомість: поняття і роль у суспільному житті
Функції правосвідомості
Структура правосвідомості
Поняття і загальна характеристика правової культури
Види і функції правової культури

ГЛАВА 27. Правові системи сучасності

Поняття, ознаки та види правових систем
Романо-германська правова сім'я
Англосаксонська правова сім'я (система загального права)
Мусульманське право
Індійське право
Індуське право
Соціалістичне право
Змішані правові системи
Сім'я традиційного чи звичаєво-общинного права
Правові системи Німеччини і Франції
Правові системи Австралії і Канади
Правові системи Ірландії та Нової Зеландії

ГЛАВА 28. Юридична практика

Поняття юридичної практики
Структура та види юридичної практики
Функції юридичної практики
Шляхи вдосконалення юридичної практики

ГЛАВА 29. Юридичний процес

Поняття і зміст юридичного процесу
Види і принципи юридичного процесу
Стадії юридичного процесу
Юридична техніка

РОЗДІЛ I. Наукознавчі питання теорії держави і права

ГЛАВА 1. Теорія держави і права в системі юридичних наук


0007698963315219.html
0007768269258314.html

0007698963315219.html
0007768269258314.html
    PR.RU™